Nowa szansa prewencji dla pacjentów po zawale serca - zastosowanie PCSK9i. Jak skutecznie ograniczyć ryzyko powikłań?

Maciej Banach prof. dr hab. n. med.

pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012. Od lutego 2014r. jest dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ICZMP), Kierownikiem Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz ICZMP. Jest członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Miażdżycy (EAS) jako doradca ds. relacji/kontaktów z Unią Europejską oraz członkiem zarządu na Europę Międzynarodowego Towarzystwa Miażdżycowego (IAS). Jest założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidowego (2011) – oficjalnego partnera National Lipid Association (NLA, USA) oraz przewodniczącym Oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2009-). Jest założycielem i przewodniczącym grupy Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) (2012-) – jednej z największych grup badawczych na świecie skupiającej obecnie ponad 150 światowych ekspertów mających na celu zbadanie najważniejszych problemów z zakresu zaburzeń lipidowych, nadciśnienia, żywienia i analizy ryzyka sercowo-naczyniowego, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (ILEP) (2015-), który powstał w celu przygotowania rekomendacji z zakresu kardiologii prewencyjnej w najbardziej dyskusyjnych kwestiach, które nie zostały uwzględnione w istniejących wytycznych. Jest członkiem 2 największych światowych baz danych – Global Burden of Disease (GDB) (Seattle, WA, USA) i Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration (NCD-RisC, Londyn, Wielka Brytania). Jest także założycielem i prezesem fundacji – Think-Tank „Innowacja dla zdrowia”, która skupia sześć głównych instytutów badawczych działających w systemie ochrony zdrowia w Polsce i ponad 40 przedstawicieli biznesu działających na rynku medycznym w Polsce, których głównym celem jest wprowadzanie innowacji w dziedzinie medycyny w Polsce. Jest profesorem wizytującym University of Alabama w Birmingham (UAB) oraz University of Medicine and Pharmacy Victor Babes w Timisoarze w Rumunii (2014-).
Prof. Banach opublikował prawie 1000 prac z zakresu nadciśnienia, dyslipidemii, kardiologii, kardiochirurgii i stratyfikacji ryzyka (719 wg PubMed, 938 wg Web of Knowledge/Publons, 668 wg. do SCOPUS, 990 wg ResearchGate – wynik RG Score: 53,46 i >1000 wg Google Scholar). Jego łączne IF (dla prac pełnotekstowych) wynosi ponad 10,000 pkt., liczba cytowań: 18,496 (wg Web of Science Core Collection/Publons with >4300 citations for year 2019), 19,584 (acc. SCOPUS; with >5000 citations for year 2019), 22,284 (acc. ResearchGate), and 29,854 (acc. Google Scholar; with >7000 citations for year 2019),Indeks Hirscha = 59 (WoS), 59 (SCOPUS), 67 (ResearchGate) i 73 (i10-index: 442) (Google Scholar). 
Prof. Banach znajduje się w grupie 1% najbardziej cytowanych naukowców na świecie (w obszar badań Medycyny Klinicznej oraz Farmakologii i Toksykologii) według wskaźników Essential Science Indicators by Clarivate (z 29 pracami ocenianymi jako TOP Papers).  Prof. Banach jest również w grupie 10 najlepszych światowych ekspertów według ExpertScape w dziedzinie statyn / cholesterolu LDL / lipoproteiny i cholesterolu / lipoproteiny HDL.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym:  
doktoratów  Honoris Causa Uniwersytet Pawła Józefa Šafárika w Koszycach (2020), Lista Stu  – najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia (Puls Medycyny) 2020 r. (10) i 2019 r. (9), Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Medycyny i Farmacji "Carol Davila" w Bukareszcie Rumunia, “Złoty Skalpel” - Wyróżnienie 2019 za Innowacyjny projekt Smart Hospital; Honorary Member Rumuńskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2019), Doctor Honoris Causa Instytut Kardiologii w Kijowie (2018), i Victor Babes University of Medicine and Pharmacy Timisoara (2017); Złoty Medal Uniwersytet Pawła Józefa Šafárika w Koszycach
Menedżerem Roku 2016 dla podmiotów publicznych działających w ochronie zdrowia (2017), Innowatorem Roku tygodnika Wprost, Wyróżnienia „Złoty Skalpel” w 2016 r. za innowacje; Osobowość Roku 2013 w Polsce dla rozwoju nauki w dziedzinie opieki zdrowotnej – ufundowanej przez czasopismo Menedżer Zdrowia (wydawnictwo Termedia), nagrody Super-Talent w medycynie 2012 – konkursu dla młodych naukowców w dziedzinie medycyny (do 40 rż) ufundowanego przez czasopismo Puls Medycyny; a także nagród naukowych Ministerstwa Zdrowia za cykl publikacji (2009, 2011), 23 indywidualnych i grupowych nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2009-2016); i wielu innych.