Nowa szansa prewencji dla pacjentów po zawale serca - zastosowanie PCSK9i. Jak skutecznie ograniczyć ryzyko powikłań?

Jarosław D. Kasprzak prof. dr hab. n. med.

Kierownik I Kliniki (2009-19 b  Kliniki) i Katedry Kardiologii , specjalista kardiologii i chorób wewnętrznych.

Autor ponad 710 prac naukowych (wskaźnik Hirscha 40) i 110 rozdziałów książek. Członek rzeczywisty (Fellow) European Society of Cardiology i American College of Cardiology, zasłużony członek International Society of Cardiac Ultrasound. Współredaktor 9 monografii i 3 tłumaczeń podręczników. Współautor europejskich rekomendacji (wady zastawkowe, echokardiografia trójwymiarowa i licznych krajowych stanowisk eksperckich (echokardiografia, farmakoterapia kardiologiczna). Członek prezydium Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Medyczne UMED Łódź.

Prowadzi wykłady: