Nowa szansa prewencji dla pacjentów po zawale serca - zastosowanie PCSK9i. Jak skutecznie ograniczyć ryzyko powikłań?

Mariusz Gąsior prof. dr hab. n. med.

 lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Pracownik nauki, nauczyciel akademicki, Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od początku swojej pracy związany ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, w którym przez 15 lat pełnił funkcję Dyrektora ds. medycznych (1999-2014). Główne zainteresowania kliniczne i naukowe: interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych, w tym wstrząsu kardiogennego, niewydolność serca, prewencja pierwotna i wtórna schorzeń sercowo-naczyniowych, leczenie hybrydowe. Innowator i propagator wykorzystywania nowych technologii w schorzeniach sercowo-naczyniowych. Inicjator i współinicjator dużych baz danych i rejestrów z zakresu schorzeń sercowo-naczyniowych. Współtwórca i wykonawca największego w Europie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, twórca Śląskiej Bazy Sercowo-Naczyniowej SILICARD, realizowanej we współpracy z NFZ, obejmująca wszystkich chorych hospitalizowanych na terenie woj. śląskiego ze schorzeniami kardiologicznymi. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Inicjator i realizator projektów naukowo-badawczych, m.in. kierownik projektu finansowanego przez ABM pt. „Ocena częstości występowania, przebiegu klinicznego oraz leczenia kardiologicznych, neurologicznych i pulmonologicznych powikłań COVID-19”. Wieloletni inspirator i nauczyciel młodej kadry naukowej. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za swoją pracę kliniczną, naukową, dydaktyczną i organizacyjną, m.in. przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, a także przez Ministra Zdrowia RP. Laureat Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji „Pro Publico Bono”, przyznawanego osobom w dowód uznania ich działalności na rzecz dobra społeczności lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych, a także wyróżnienia Św. Kamila przyznawanego przez miasto Zabrze za pełną poświęcenia i empatii służbę na rzecz chorych, pełnioną od ponad 30 lat w Śląskim Centrum Chorób Serca oraz pełną zaangażowania i sukcesów działalność naukową.